Αγαπητοί φοιτητές,

Το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ αποτελεί ένα κορυφαίο ίδρυμα εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας με την πάροδο του χρόνου, τη σημαντικότητα της παροχής έγκυρων και άρτιων προγραμμάτων σπουδών. Έχοντας ως γνώμονα τα όνειρα και τους στόχους κάθε φοιτητή ξεχωριστά, όλοι εμείς που είμαστε μέλη της οικογένειας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι φοιτητές μας. 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που καθημερινά αποθαρρύνει τους νέους και τους αποπροσανατολίζει από τους στόχους τους. Επικρατεί μια γενικότερη σύγχυση για την επιλογή μιας εργασιακής σταδιοδρομίας η οποία θα είναι ικανή να εξασφαλίσει το μέλλον του κάθε ατόμου. Η ανάγκη λοιπόν για μια ασφαλή και σίγουρη επιλογή καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη και επιτακτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ καινοτομεί επιλέγοντας τη δημιουργία συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης, σε τομείς φοίτησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δίδοντας διέξοδο στην ελληνική αγορά εργασίας. Το κύρος, η συνέπεια και η γνησιότητα των σπουδών ως βασικά γνωρίσματα τουΑΤΤΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ μας καθιστούν τη μοναδική επιλογή για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο σημαντικότερος σταθμός στην ιστορία των Κολεγίων είναι η ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/100/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας, με την οποία   ρυθμίστηκε η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης. Έτσι όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. 

    Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η απόφασή σας για παρακολούθηση σπουδών στοΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ αποτελεί ορόσημο και το κλειδί της επιτυχίας απέναντι σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. 

Φιλικά,
Ο Δ/ντής ΑΤΤΙΚΟΥ

Πάνος ΜΠΟΝΑΣ