Την Τετάρτη 07/12/2016 θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα:

Λειτουργία & Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Παρέμβασης
στο Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» .
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Αττικού Κολεγίου
Ώρα: 10:00 πμ
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Πληροφορίες/ Δηλώσεις συμμετοχής:
Γραμματεία Αττικού Κολεγίου / Γραμματεία ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

210 8836005 / 210 8212912