Η Alterlife, η μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού και αξιολόγησης της ανθρώπινης απόδοσης, διαθέτοντας ένα πλήρες εξελιγμένο εργομετρικό κέντρο, είναι από σήμερα συνεργάτης του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ιπποκράτειος.

Αθλητικές μετρήσεις, παρακολούθηση σεμιναρίων, πρακτική άσκηση σε πολυτελείς χώρους, αθλητική διοίκηση και άλλες πολλές παροχές είναι στη διάθεση των σπουδαστών του Αττικού Κολεγίου.

http://www.alterlife.gr