Επαγγελματικές Προοπτικές

Career Office

Το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: Καταρχάς, στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αποφοίτων μας ως υποψήφιων στελεχών και στη συνέχεια στην εύρεση κατάλληλης θέσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ειδικών στελεχών ανθρωπίνων πόρων που διαθέτουμε με σκοπό, τη συγκρότηση κατάλληλης ομάδας αξιολόγησης. Μετά τη συμμετοχή τους στο ειδικό test και τη συνέντευξη στην ομάδα, οι σπουδαστές μας αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και προετοιμάζονται κατάλληλα για τις πραγματικές συνθήκες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη μιας εργασιακής θέσης. Οι εταιρίες ανθρωπίνων πόρων (HR), με τις οποίες συνεργαζόμαστε,διαθέτουν το προσωπικό τους, καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για την παρουσίαση στους σπουδαστές του τρόπου επιλογής θέσεως εργασίας, της σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και της αξιοποίησης των προσωπικών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε: Adecco, Manpower κ.α