Δομή Κολεγίου

Διοικητικά το Αττικό Κολέγιο απαρτίζεται από την κεντρική διοίκηση, τον υπεύθυνο σπουδών, τους τομεάρχες, τη γραμματέα του κολεγίου και την υπέυθυνη του international office που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, το γραφείο καθηγητών, το γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης, το γραφείο διοίκησης και το carrier office.

Οι άνθρωποι μας

Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Αττικού Κολεγίου καταρτίζεται μετά από αυστηρή διαδικασία επιλογής, στην οποία προστίθεται συμπληρωματικά και η πιστοποίηση από τα βρετανικά συνεργαζόμενα ιδρύματα. Επιπροσθέτως, εκτός από τους τακτικούς ετήσιους και εξαμηνιαίους διδακτικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται και Quality control (Έλεγχοι Ποιότητας) από τα προαναφερόμενα ιδρύματα, κατά τους οποίους ελέγχεται αμφότερη η συμπεριφορά και η συνεργασία ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού καθώς και η ομαλή και ποιοτική λειτουργία του Κολεγίου.