Δίδακτρα / Χρηματοδότηση

Τα ετήσια δίδακτρα καθορίζονται από το Αττικό κολέγιο σε συνεργασία με τα Βρετανικά Ιδρύματα.

Τα δίδακτρα καλύπτουν τα εξής:

 • Φοίτηση ακαδημαϊκού έτους
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις
 • Επίβλεψη φοιτητικών εργασιών
 • Επιβλεψη πρακτικής άσκησης
 • Επίβλεψη εξετάσεων εξαμήνου και τελικών εξετάσεων
 • Χρήση βιβλιοθήκης και εργαστηρίων
 • Χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Χρήση όλων των υποδομών του κολεγίου
 • Πρόσβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες των βρετανικών ιδρυμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ
 • Χρηματοδότηση διδάκτρων έως 36 μήνες μέσω της Τράπεζας Πειραιώς