Διαδικασία Εγγραφής

  1. Προσωπική συνάντηση του σπουδαστή / φοιτητή με τον Υπεύθυνο Σπουδών για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση του στην ειδικότητα ενδιαφέροντος του.
  2. Ξενάγηση του σπουδαστή / φοιτητή στους χώρους του Κολεγίου, στις ανάλογες αίθουσες και εργαστήρια της ειδικότητάς του.
  3. Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στο Κολέγιο και προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγραφής σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  4. Προσωπική συνάντηση του σπουδαστή / φοιτητή με τον Υπεύθυνο Οικονομικού Τομέα του Κολεγίου.
  5. Έγκριση της αίτησης από τον Διευθυντή του Κολεγίου.