Κ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους , στο Αττικό Κολέγιο πραγματοποιούνται επίσημα πιστοποιημένα σεμινάρια στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση – Βασική ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ. 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές, υγειονομικούς και πολίτες και διενεργούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, European Resuscitation Council – ERC. 
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το European Resuscitation Council.