Σεμινάρια Αρχιτεκτονικής Μακέτας

For Admission

Ξεκινά: 04 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Σεμινάρια Αρχιτεκτονικής Μακέτας
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Σεμινάρια Αρχιτεκτονικής Μακέτας

Στόχοι σεμιναρίου

Η  αρχιτεκτονική μακέτα αποτελεί το ιδανικό μέσο για   την μελέτη, ολοκλήρωση, εφαρμογή  ή  παρουσίαση μιας ιδέας. Τα  πρώτα ολοκληρωμένα σεμινάρια αρχιτεκτονικής  μακέτας του Αττικού Κολεγίου δίνουν την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους  να αποκτήσουν σημαντικές  γνώσεις σε θέματα υλικών, τεχνικών και πολλών κατασκευαστικών θεμάτων, καθώς και ποικίλους τρόπους εξοικονόμησης  χρόνου. Με γνώμονα  την ασφάλεια και έχοντας   βαθειά γνώση του αντικειμένου και  πολυετή εμπειρία στο χώρο, το διδακτικό μας προσωπικό θα βοηθήσει τους  συμμετέχοντες  να μάθουν  όλα τα στάδια κατασκευής ενός αρχιτεκτονικού μοντέλου.

Πρόγραμμα

Ξεκινώντας με κάποιες  γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο και για τα διαφορετικά είδη παρουσίασης  ενός μοντέλου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια να αποκτήσουν  απαραίτητες γνώσεις για κλίμακες, ανάγνωση σχεδίων, υλικά και τεχνικές καθώς και τον ιδανικό τρόπο οργάνωσης  του χρόνου. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα το οποίο όχι μόνο  θα μελετήσουν  αλλά και θα κατασκευάσουν, με τη βοήθεια πάντα του εκπαιδευτικού μας προσωπικού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι-ανεξαρτήτως επιπέδου- θα αποκομίσουν ουσιαστική και βαθειά γνώση του αντικειμένου.

Πρακτική

Κείμενο