ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

For Admission

Ξεκινά: 05 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Στόχοι προγράμματος

Στόχος του προγράμματος της Ψυχολογίας είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην επιστήμη της Ψυχολογίας, η οποία αφορά στη μελέτη των ψυχικών φαινομένων ως εκφάνσεις της συμπεριφοράς ενός ατόμου, καθώς και στην αντιμετώπιση της παθολογικής και δυσλειτουργικής συμπεριφοράς του ατόμου μέσω της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Οι σπουδαστές μπορούν να απασχοληθούν σε Κέντρα Συμβουλευτικής και Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας, σε σχολικές μονάδες προσχολικής και σχολικής αγωγής, σε ειδικά σχολεία, σε κλινικές και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετές (4 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Το πρόγραμμα σπουδών Ψυχολογίας είναι εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα προγράμματα του Κολεγίου και παρέχει διετή βεβαίωση σπουδών (τίτλος φοίτησης διετούς επάρκειας), Η.Ν.D. ,από το Cambridge Regional College.

Πρώτο έτος σπουδών

 • Βιολογική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Εξελικτική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Αγγλική ορολογία Ι, ΙΙ
 • Κίνητρα Συμπεριφοράς Στατιστικής Ι, ΙΙ
 • Βιομηχανική Ψυχολογία
 • Θεωρίες Προσωπικότητας Ι, ΙΙ
 • Θεωρίες Ψυχανάλυσης Ι, ΙΙ
 • Γνωστική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Μεθοδολογία της Έρευνας Ι, ΙΙ
 • Πειραματική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Αγγλική Ορολογία Ι, ΙΙ

Δεύτερο έτος σπουδών

 • Μέθοδοι Θεραπείας Ι, ΙΙ
 • Κλινική Ψυχολογία Ι, ΙΙ
 • Ψυχομετρία
 • Ναρκωτικά και Συμπεριφορά
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Πτυχιακή Εργασία Ι, ΙΙ
 • Ψυχολογία Θανάτου και Πένθους
 • Εγκληματική Ψυχολογία

Πρακτική

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένη πρακτική άσκηση.