ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

For Admission

Ξεκινά: 26 May, 2015
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Στόχοι προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ειδικότητα της Παιδοψυχολογίας, στην οποία ο σπουδαστής εξειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να βοηθήσουν και να αναλύσουν την παιδική αντίληψη, τις παιδικές εμπειρίες και ικανότητες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετές (4 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία  στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Στο πρόγραμμα της παιδοψυχολογίας θα μελετηθεί η νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών από την προγεννητική περίοδο μέχρι την ενηλικίωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γενεσιολογία, την εξέλιξη της γλώσσας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας , τη γνωστική εξέλιξη και τη σεξουαλική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πρώτο έτος σπουδών

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Νευροψυχολογία
 • Διαδικασίες απόκτησης της γλώσσας από τα παιδιά
 • Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας στη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων

Δεύτερο έτος σπουδών

 • Ειδική Αγωγή
 • Προαγωγή της ψυχικής υγείας και μάθηση
 • Ψυχανάλυση και παιδαγωγική
 • Επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Κοινωνική Ψυχολογία

Πρακτική

 • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία καθώς και πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα κέντρα.