ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

For Admission

Ξεκινά: 25 June, 2015
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στόχοι προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ναυτιλιακά” έχει ως στόχο την πλήρη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας μας. Για το λόγο αυτό αναλύει τη δομή μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και περιγράφει τη δραστηριότητα και τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματός της ξεχωριστά.

Τα κύρια θέματα που εξετάζει είναι:

 • Η διαδικασία της ναύλωσης
 • Οι τύποι των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων
 • Ο υπολογισμός του ναύλου
 • Η ασφάλεια πλοίου και φορτίου
 • Η απώλεια και εγκατάλειψη πλοίου
 • Η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετές (4 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Πρόκειται για πρόγραμμα σπουδών εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα προγράμματα του κολεγίου που τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές και κανονισμούς λειτουργίας του Αττικού Κολεγίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση του Ανώτερου Εθνικού Διπλώματος της Αγγλίας.

Μαθήματα

 • Αγγλικά
 • Η/Υ
 • Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 • Αρχές Δικαίου
 • Τεχνολογία Καυσίμων
 • Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Επιβατηγός Ναυτιλία
 • Δίκαιο της Θάλασσας
 • Ναυλώσεις-Αγοροπωλησίες
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Ναυτασφάλιση
 • Ναυτιλιακή Λογιστική
 • Οργάνωση γραφείου-αποθήκη-αρχείο
 • Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική

 • Η πρακτική πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενες εταιρείες και μοιράζεται σε όλα τα έτη σπουδών, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των σπουδαστών.