Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Master in Business Administration

Στόχοι προγράμματος

Το MBA στοχεύει στην ανάπτυξη εκτεταμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων παρέχοντας στους πτυχιούχους εξειδίκευση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Το Αττικό Κολέγιο προσφέρει σε συνεργασία με κορυφαίο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε αποφοίτους όλων των επιστημονικών πεδίων να εξελίξουν τις σπουδές τους ή ακόμη και να αλλάξουν προσανατολισμό στην καριέρα τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Απόφοιτους Οικονομικών Επιστημών
• Απόφοιτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing, Management, Human Resources
• Απόφοιτους BA ή BSc όλων των ειδικοτήτων

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η σωστή εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες απαιτήσεις στην Επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει την άρτια εκμάθηση των διαφόρων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που είναι απαραίτητες στη διοίκηση κάθε επιχείρησης. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών, την κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς, τη δημιουργία και ενδυνάμωση της εικόνας της εταιρείας προς κάθε ενδιαφερόμενο, τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών κ.ά.

Κριτήρια Εγγραφής
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή BA, BSc από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής.
Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα Σπουδών


Το MBA είναι ευέλικτο και διαρκεί 1,5 χρόνο. Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook).

Μαθήματα

Introduction to economics – Statistics – Management information systems – Basics of management – Commercial law – Elective discipline
E-commerce – Marketing management and customer relationship management – Marketing plan and personal and corporate communications – Strategic management of human resources – Corporate social responsibility – International commercial law – Elective discipline
Strategic marketing – Advertising and promotion – Institutional theory of firm – Organizational development through project approach – Organizational development through project approach – E-Marketing – Legal and institutional system of EU- Elective discipline

Πρακτική

Το MBA περιλαμβάνει εξειδικευμένη πρακτική άσκηση.

Οι απόφοιτοι του Master in Business Administration θα μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, σε επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους σε διάφορους τομείς όπως διαφήμιση, μάρκετινγκ, διοίκηση κ.ά.