Μεταπτυχιακό στη Γενική Ψυχολογία

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Μεταπτυχιακό στη Γενική Ψυχολογία
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Master in General Psychology

Στόχοι προγράμματος

Το Αττικό Κολέγιο προσφέρει αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γενική Ψυχολογία, σε συνεργασία με κορυφαίο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, δίνοντας τη δυνατότητα σε αποφοίτους όλων των επιστημονικών πεδίων να εξελίξουν τις σπουδές τους ή ακόμη και να αλλάξουν προσανατολισμό στην καριέρα τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους Ψυχολογίας
  • Απόφοιτους Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπως Λογοθεραπεία, Κοινωνιολογία κ.ά.)
  • Απόφοιτους BA ή BSc όλων των ειδικοτήτων

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να διατρέξει όλους τους τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας με σκοπό την επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας που έχει αποκτηθεί στο προπτυχιακό επίπεδο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει μια άρτια θεωρητική εκπαίδευση στα βασικά εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική και η κλινική.

Οι απόφοιτοί του θα αποκτήσουν άρτια κατάρτιση στους βασικούς κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας, ενώ θα είναι σε θέση να καταγράψουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Κριτήρια Εγγραφής

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ψυχολογίας – Κοινωνιολογίας – Λογοθεραπείας – Παιδαγωγικών – Νοσηλευτικής – Μαιευτικής – Φυσικοθεραπείας ή άλλων ειδικοτήτων ή BA, BSc από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και διαρκεί 1,5 χρόνο. Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook).

Μαθήματα

History of psychology – Statistical Methods in Psychology 1-st part – Psychobiology/central and peripheral nervous system – Behavioural genetics /sensory processes – Perception, attention, senses – Form and pattern recognition, depth and space, motion, time – Development/ biological and environmental factors, cognitive development, attachment, socialization – Elective course

States of consciousness – Social and emotional learning – Memory / models, encoding and retrieval – Motivation /drive, incentive, reward, psychosocial motives – Emotion /physiological, expressive and cognitive processes – Problem solving, decision-making, language structure – Statistical Methods in Psychology 2-nd part – Practise – Elective course

Psychology of Personality – Social Psychology -Cognitive Psychology – Lifespan Development – Psychotherapy & Consulting Psychology – Health Psychology – Psychological disorders & treatment – Elective course – Master Thesis

Πρακτική

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένη πρακτική άσκηση.

Οι απόφοιτοι του MSc in General Psychology θα μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τόσο σε φορείς και ιδρύματα όσο και σε επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους σε διάφορους τομείς όπως διαφήμιση, μάρκετινγκ, διοίκηση κ.ά.