Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Master in Educational Psychology

Στόχοι προγράμματος

Το Αττικό Κολέγιο προσφέρει αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, σε συνεργασία με κορυφαίο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο,δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ πεδίο πτυχιούχων να εξελίξουν τις σπουδές τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Επαγγελματίες εκπαιδευτικούς
• Απόφοιτους ψυχολογίας
• Απόφοιτους Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπως Λογοθεραπεία, Κοινωνιολογία κ.ά.)

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εις βάθος κατάρτιση σε διαστάσεις και προβλήματα της μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία θα αναπτύξουν τις επιστημονικές τους γνώσεις τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Άλλος επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας.

Οι απόφοιτοί του θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες σε τομείς όπως:
• Οι θεωρίες της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών
• Οι μαθησιακές δυσκολίες
• Οι εξελικτικές διαταραχές

Κριτήρια Εγγραφής

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ψυχολογίας – Κοινωνιολογίας – Λογοθεραπείας – Παιδαγωγικών – ή άλλων ειδικοτήτων ή BA, BSc από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της αλλοδαπής.
Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και διαρκεί 1,5 χρόνο. Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook).
Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Μαθήματα

Child & Adolescent Development – Learning Theories in Psychology – Psychology of Personality – Developmental Disabilities – Inclusive Education – Statistical Methods in Psychology 1-st part – Self-evaluation and Self- consciousness as Basic Competences in Educational Settings – Elective course
Cognitive Social Psychology – Motivation and Self-regulation in Lifelong Learning – Social Psychological Aspects of Cultural Diversity – Intercultural Education – Statistical Methods in Educational Psychology 2-nd part – Creative Teaching and Learning – Practice (Creative Teaching and Learning) – Interpersonal Neuropsychology – Elective course
Social and Emotional Learning – Practice (Social and Emotional Learning) – Gifted and Talented Children and Adults – Adult Development – Counselling Psychology – Health Psychology – Educational and Psychological Measurements – Elective course – Master Thesis

Πρακτική

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένη πρακτική άσκηση

Οι απόφοιτοι του MSc in Educational Psychology θα μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, σε φορείς και ιδρύματα, σχολεία αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.