«Μαιευτικές επεμβάσεις»

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: «Μαιευτικές επεμβάσεις»
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Μαιευτικές επεμβάσεις

Στόχοι σεμιναρίου

Στόχος είναι η εκμάθηση των τεχνικών παρεμβάσεων για την κατάλληλη αποπεράτωση της διαδικασίας του τοκετού. Επίσης, είναι η γνώση των μαιευτικών επεμβάσεων και οι ενδείξεις – αντενδείξεις παρέμβασης.

Πρόγραμμα

  • Καισαρική τομή (ορισμός – ενδείξεις – αντενδείξεις – τεχνική)
  • Αναρροφητική εμβρυουλκία (τύποι – ενδείξεις – προϋποθέσεις)
  • Μεταλλική εμβρυουλκία (ενδείξεις – τεχνική)
  • Μαιευτικοί χειρισμοί (bracht – kristeller – cred – zweijel)
  • Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες

Πρακτική