ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

For Admission

Κεντρικές αίθουσες
Ξεκινά: 04 September, 2014
Διάρκεια : 50 ημέρες
Εκπαιδευτές: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τηλέφωνο : 123456789
Fax: 987654321
Email : logotherapia@atticocollege.gr
atticocollege.gr

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχοι προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές με επιστημονικό τρόπο και ως απόφοιτοι να βοηθούν άτομα όλων των ηλικιών, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν φωνολογικές και οπτικοχωρικές δυσκολίες, παιδιά με δυσλεξία,  διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, τραυλισμό, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, καθώς και συναφείς μαθησιακές δυσκολίες.

Οι απόφοιτοι του τμήματος λογοθεραπείας μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στους εξής εργασιακούς χώρους: νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης διαταραχών λόγου και ομιλίας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σχολεία ειδικής αγωγής και επιπλέον ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετές (4 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Πρόκειται για πρόγραμμα σπουδών εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα προγράμματα του  Αττικού Κολεγίου, που  παρέχει διετή βεβαίωση σπουδών H.N.D από το Cambridge Regional College.

Πρώτο έτος σπουδών

 • Γλωσσολογία I
 • Φυσιολογική Πρόσληψη Λόγου
 • Ανατομία & Φυσιολογία I
 • Γλωσσική Ανάπτυξη & Εξέλιξη I
 • Εξελικτική Ψυχολογία I
 • Φωνητική & Φωνολογία I
 • Επιστημονική & Επαγγελματική Δεοντολογία
 • Αγγλική Ορολογία Ι
 • Νευρολογία
 • Φυσιολογική Παραγωγή Λόγου
 • Ανατομία & Φυσιολογία ΙΙ
 • Γλωσσική Ανάπτυξη & Εξέλιξη II
 • Εξελικτική Ψυχολογία II
 • Φωνητική & Φωνολογία II
 • Εισαγωγή στην Παθολογία Λογού & Ομιλίας
 • Ψυχοκινητική
 • Αγγλική ορολογία  ΙΙ

Δεύτερο έτος σπουδών

 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Κλινική Φωνητική & Φωνολογία
 • Κλινική Γλωσσολογία
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης & Ιστορικό
 • Αγγλική Ορολογία Ι
 • Εγκεφαλική Παράλυση & Σωματικές Αναπηρίες
 • Διαταραχές Λογού & Ομιλίας: γλωσσική και νοητική καθυστέρηση παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Κλινική Ψυχολογία
 • Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών
 • Ειδική Αγωγή
 • Παρουσίαση Περιστατικών
 • Μαθησιακές και Γλωσσικές Διαταραχές σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας: δυσλεξία
 • Δυσφαγία – Δυσκαταποσία
 • Διαταραχές Άρθρωσης – Θεραπεία
 • Αγγλική Ορολογία ΙΙ
 • Παρουσίαση Περιστατικών
 • Νευροψυχολογία I
 • Διαταραχές Ευχέρειας Λόγου
 • Διαγνωστικές Δοκιμασίες Λογοθεραπείας
 • Κλινική Άσκηση Ι
 • Συμβουλευτική Γονέων και Συγγενών
 • Παρουσίαση Περιστατικών
 • Λόγος Κωφών & Βαρήκοων: δόμηση λόγου και γλώσσας
 • Παθολογία Φωνής
 • Νευρογενείς Παθολογίες Λόγου: αφασία – δυσφασία
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Νευροψυχολογία II
 • Κλινική άσκηση ΙΙ

Πρακτική

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένη πρακτική άσκηση.