«Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες»

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες»
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Στόχοι σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιχειρεί να ενημερώσει τους σπουδαστές για το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών και κυρίως της δυσλεξίας, τους τρόπους ανίχνευσής τους και τους τρόπους παρέμβασης.

Πρόγραμμα

  • Κύριες νοσολογικές οντότητες της παιδοψυχιατρικής.(ΔΑΔ, Μαθησιακές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ
  • Κλινικά σημεία και συμπτώματα των διαταραχών.
  • Τρόποι έγκαιρου εντοπισμού τους.
  • Εργαστηριακές εξετάσεις και ψυχομετρικά εργαλεία για τη διάγνωσή τους.
  • Θεραπεία
  • Συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες

Πρακτική

Κείμενο