«Δυσλεξία: πρώιμη ανίχνευση – πρώιμη παρέμβαση»

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: «Δυσλεξία: πρώιμη ανίχνευση – πρώιμη παρέμβαση»
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

Δυσλεξία: πρώιμη ανίχνευση – πρώιμη παρέμβαση

Στόχοι σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει στόχο την προσέγγιση του προβλήματος και την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, στους τρόπους έγκαιρου εντοπισμού του προβλήματος, στις ψυχολογικές επιπτώσεις και στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με δυσλεξία, καθώς και σε  πρακτικούς τρόπους παρέμβασης.

Πρόγραμμα

 • Προσέγγιση – οριοθέτηση του προβλήματος
 • Βασικά χαρακτηριστικά δυσλεξίας
 • Τύποι δυσλεξίας
 • Επιπτώσεις στη μαθησιακή πορεία του παιδιού
 • Επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση του παιδιού
 • Εξέλιξη της δυσλεξίας
 • Εργαλεία πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας
 • Σημασία πρώιμης παρέμβασης
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες

Πρακτική

 • Κείμενο