ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

For Admission

Ξεκινά: 05 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχοι προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ειδικότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην οποία ο σπουδαστής εξειδικεύεται σε άριστες γνώσεις διοίκησης, επικοινωνίας και οργάνωσης επιχειρήσεων καθώς και σε εξαίρετες γνώσεις Η/Υ. Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε εμπορικές, βιομηχανικές, ναυτιλιακές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τουριστικές μονάδες, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετές (4 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα προγράμματα του Κολεγίου και παρέχει διετή βεβαίωση σπουδών (τίτλος φοίτησης διετούς επάρκειας), Η.Ν.D., από το Cambridge Regional College.

Πρώτο έτος σπουδών

 • Γενική Λογιστική
 • Οικονομικό Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Χρήση Η/Υ Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Οικονομία Διοίκησης Ι, ΙΙ
 • Πρακτική Γραφείου Ι, ΙΙ
 • Τεχνικές Συναλλαγών Ι, ΙΙ
 • Αγγλική Ορολογία Ι, ΙΙ
 • Φορολόγηση Επιχειρήσεων

Δεύτερο έτος σπουδών

 • Λογιστική Εταιρειών
 • Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής & Έσοδα, Έξοδα
 • Φορολογική Πρακτική
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές
 • Αγγλική Ορολογία Ι, ΙΙ
 • Χρήση Ι, ΙΙ
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία
 • Χρήμα Τράπεζες & Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής
 • Αρχές Marketing
 • Επεξεργασία Φύλλων
 • Στοιχεία Κοστολόγησης
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Πρακτική

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένη πρακτική άσκηση.