Διοίκηση Επιχειρήσεων

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

BA (Hons) Leadership & Business Management

Στόχοι προγράμματος

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι η κοινωνική διαδικασία που στοχεύει στην αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός για την επίτευξη των στόχων τους και την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Η αξιοποίηση αυτή επιδιώκεται μέσω προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακίνησης και ελέγχου.

Ένα στέλεχος επιχειρήσεων καλείται να γνωρίζει τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες μιας επιχείρησης, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Επιπλέον, οφείλει να στηρίζει μια επιχείρηση σε όλες τις λειτουργίες της, όπως στην παραγωγή, στο μάρκετινγκ, στη χρηματοοικονομική, στην οργάνωση και στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοι των σπουδών της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε εμπορικές, βιομηχανικές, ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τουριστικές μονάδες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα B.Α. (Hons) Leadership & Business Management του Αττικού Κολεγίου είναι πιστοποιημένο από το UCP Marjon. Οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Αττικού Κολεγίου θα απολαμβάνουν, καθ’όλη τη φοίτησή τους, τα ίδια φοιτητικά και εκπαιδευτικά προνόμια.

Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα είναι τριετές (6 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Πρόκειται για πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με Επαγγελματική Αναγνώριση!
Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου και οι παραδόσεις γίνονται πρωτίστως στα αγγλικά όπως επίσης οι εργασίες, πρόοδοι και τελικές εξετάσεις.

Τα ανωτέρω έτη σπουδών ισχύουν για τους σπουδαστές που καλύπτουν τα entry requirements.

Πρώτο έτος σπουδών
• General Accounting
• Financial Law Ι, ΙΙ
• Financial Mathematics
• Information Technology Ι, ΙΙ
• Statistics Ι, ΙΙ
• Finance Administration Ι, ΙΙ
• Office Practice Ι, ΙΙ
• Transactions Techniques Ι, ΙΙ
• English terminology Ι, ΙΙ
• Business Taxation

Δεύτερο έτος σπουδών
• Understanding the management Role
• Financial Management and Decision Making
• Academic, Personal and Professional Development Planning
• Business Environment
• Essentials of Marketing
• Leadership and Managing Change
• Fundamentals of Economics

Τρίτο έτος σπουδών
• Developing and Managing people
• Applied Independent Learning
• Research Processes Education (on line ISM)
• Further Financial Management and Decision Making
• Essentials of Business Law
• Enterprise and Innovation
• Τέταρτο έτος σπουδών
• Developing Skills for Business Leadership
• Leading and Managing Agile Operations
• Strategic Modelling- Contemporary Strategic Issues
• Honours project

Πρακτική


Πέρα από την θεωρητική κατάρτιση, στον χώρο του κολεγίου, οι φοιτητές του τομέα Οικονομίας – Διοίκησης κάνουν την πρακτική τους σε επιχειρήσεις που συνεργάζεται το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ και αποκτούν άριστες γνώσεις διοίκησης, επικοινωνίας, και οργάνωσης καθώς και εξαίρετες γνώσεις Η/Υ προκειμένου να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία. Μαθαίνουν να εργάζονται αποτελεσματικά, παρακολουθούν σεμινάρια και συμμετέχουν σε case studies. Επιπλέον κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και έρχονται σε επαφή με μεγάλα στελέχη των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν κύρος και μπορούν άνετα να ανταπεξέλθουν σε ένα περιζήτητο επάγγελμα με λαμπρό μέλλον.