Λογοθεραπεία

For Admission

Ξεκινά: 04 September, 2014
Διάρκεια : 2 έτη
Εκπαιδευτές: Λογοθεραπεία
Τηλέφωνο : 123456789
Fax: 987654321
Email : info@atticocollege.gr
atticocollege.gr

B.Sc. (Hons) Speech & Language Pathology

Στόχοι προγράμματος

Με μεγάλη ικανοποίηση το Αττικό Κολέγιο πραγματοποίησε το 2010 πιστοποίηση του προγράμματος Λογοθεραπείας από Βρετανικό Ίδρυμα μεγάλου κύρους και υψηλής ποιότητας σπουδών, το University of Saint Mark & Saint John (UCP Marjon). http://www.marjon.ac.uk/courses/international/country-information–collaborative-partnerships/europe-and-russia/greece/

Οι σπουδαστές και απόφοιτοι του Αττικού Κολεγίου καθ’όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους θα απολαμβάνουν ίδια φοιτητικά και εκπαιδευτικά προνόμια καθώς και ισάξια επαγγελματικά δικαιώματα (ακολουθώντας την απαιτούμενη διαδικασία μέσω του HPCP) με τους σπουδαστές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Αττικό Κολέγιο δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές του να εγγραφούν απευθείας στο πρώτο (1ο) έτος σπουδών, χωρίς τη μεσολάβηση foundation, bridging courses ή άλλου τύπου κατάταξης (top up), τα οποία έχουν χρονικό και οικονομικό κόστος για κάθε σπουδαστή.

Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης επιστημονική και ερευνητική κατάρτιση του φοιτητή ώστε να πληρεί όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις του κλάδου της Λογοθεραπείας.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα καθώς και ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Κάντε κλικ παρακάτω και δείτε το σχετικό ΦΕΚ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών:

ΦΕΚ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών

1st Year
• Evidence Based Practice
• Professional Knowledge Skills Ι
• Linguistics
• Phonetics
• Child Development
• Introduction to Psychology
• People in Context
• Biosciences for SLT

2nd Year
• Professional Knowledge Skills II
• Paediatric Communication I
• Motor Speech and Swallowing disorders
• Advanced Communication and Counselling
• Clinical Linguistics and Phonetics
• Speech, Language and Cognition
• Evidence Based Practice (SLT)

3rd Year
• Professional Knowledge Skills III,IV
• Paediatric Communication II
• Acquired Language Disorders
• Voice & Fluency
• Alternative & Augmentative Communication
• Cognitive Communication Disorders
• Advanced Dysphagia
• Advanced Evidence Based Practice
• Management & Leadership in Healthcare

Το πρόγραμμα είναι τριετές (6 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου και οι παραδόσεις γίνονται πρωτίστως στα αγγλικά όπως επίσης οι εργασίες, πρόοδοι και τελικές εξετάσεις. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις ομαδικές εργασίες και τις τελικές εργαστηριακές εξετάσεις θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.

Τα ανωτέρω έτη σπουδών ισχύουν για τους σπουδαστές που καλύπτουν τα entry requirements.

Πρακτική

Οι φοιτητές της λογοθεραπείας από το πρώτο έτος των σπουδών τους καλούνται να παρακολουθήσουν λογοθεραπευτικές συνεδρίες στα πλαίσια της υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενα εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης, γηροκομεία, ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας, σχολεία ειδικής αγωγής και σε σταθμούς προσχολικής αγωγής. Η πρακτική άσκηση αποτελεί θεμέλιο στην προετοιμασία της επαγγελματικής πορείας του λογοθεραπευτή μια και εξασφαλίζει την βαθύτερη κατανόηση του επικείμενου προβλήματος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι φοιτητές μας έχουν ποικίλες ευκαιρίες να εξοικειωθούν και να αναπτύξουν τις κλινικές τους δεξιότητες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαταραχών (αναπτυξιακών και επίκτητων).

Στο πρώτο έτος οι φοιτητές εξοικειώνονται κυρίως με μεθόδους συλλογής και αξιολόγησης κλινικών δεδομένων. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε σχολεία ή θεραπευτήρια που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία προσχολικής αγωγής) και της κοινωνικής μέριμνας (γηροκομεία) κυρίως για να μάθουν να παρατηρούν πώς αλληλεπιδρούν οι επαγγελματίες με τα πρόσωπα που φροντίζουν. Διάρκεια: 3 εβδομάδες

Στο δεύτερο έτος οι φοιτητές αποκτούν την εμπειρία της διαδικασίας αξιολόγησης, συμπλήρωσης πλάνων θεραπείας και εκτέλεσης καθηκόντων θεραπείας σε ποικίλες παθολογικές περιπτώσεις υπό την στενή εποπτεία ενός επαγγελματία λογοθεραπευτή. Διάρκεια: 13 εβδομάδες

Στο τρίτο έτος οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ανάληψη πρωτοβουλιών κατά την θεραπευτική πρακτική. Οι φοιτητές μαθαίνουν να προσδιορίζουν αυτόνομα πλέον τους στόχους της λογοθεραπευτικής παρέμβασης, καθώς και να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές παρέμβασης ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Διάρκεια: 17 εβδομάδες

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια συνεργαζόμενα κέντρα πρακτικής:
• Φιλοκτήτης
• Μονορόδι
• Λόγος και μάθηση
• Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Ορίζοντες
• ΧΛΟΗ
• Γέφυρα ζωής