Ψυχολογία

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Ψυχολογία
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

B.Sc.(Hons) in Psychology

Στόχοι προγράμματος

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που παρατηρεί και μελετά τη νοητική λειτουργία, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου.

Οι διαδικασίες διαμόρφωσης των ανθρώπινων σχέσεων, ο τρόπος αντίληψης ενός ατόμου για τον κόσμο και παράλληλα η αντιμετώπιση της παθολογικής και δυσλειτουργικής συμπεριφοράς μέσω της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχολογίας.

Ένας ψυχολόγος μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα, την κλινική πράξη, την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό. Οι πιο γνωστές ειδικότητες τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει είναι η βιολογική, η κλινική, η αναπτυξιακή, η συμβουλευτική, η εκπαιδευτική, η κοινωνική και η γνωστική ψυχολογία.

Οι απόφοιτοι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ανάλογα την ειδικότητα, ένας ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κέντρα μαθησιακών δυσκολιών, κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, φυλακές, συμβουλευτικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τμήματα ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων εταιριών και οργανισμών. Επιπλέον, ένας ψυχολόγος να ασκήσει το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δημιουργώντας τον δικό του χώρο, γραφείο ή κέντρο.

Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα B.Sc. (Hons) in Psychology έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μια ευρεία και συστηματική κατανόηση των θεωριών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της ψυχολογίας.

Στο Α έτος η έμφαση δίνεται στους βασικούς τομείς της ψυχολογίας, όπως είναι μεθοδολογία έρευνας, η βιολογική-γνωστική-αναπτυξιακή-κοινωνική ψυχολογία, η επίδραση της ψυχολογίας στην καθημερινή μας ζωή και η σημασία της έρευνας στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Το Β’ και Γ’ έτος βασίζονται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατα το 1ο έτος σπουδών και εμβαθύνουν περισσότερο στους βασικούς κλάδους της ψυχολογίας.

Στο Δ’ έτος οι φοιτητές οφείλουν να συντάξουν μια διπλωματική εργασία στα πλαίσια της οποίας τους δίνεται η ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την δική τους ερευνητική μελέτη. Σαν τελειόφοιτοι, έχουν επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν 50 ώρες εργασιακής εμπειρίας σε κάποια επιχείρηση όπου θα εξετάσουν πώς οι ψυχολογικές θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα της Ψυχολογίας περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία καινοτόμων στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας όπως διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια , ιδιαίτερα μαθήματα και εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (VLE) με τη χρήση Η/Υ .

Semester І
History of psychology – Introduction to psychology – Foundation of the economics – European values and culture – Methods of research in psychology – Introduction to psychophysiology I part – Introduction to specialty

Semester ІІ
History of the philosophical ideas – Cognitive psychology: I part – Statistics – Developmental psychology – Introduction to psychophysiologyII part

Semester ІІІ
Social psychology I part – Introduction to psychotherapeutic and consultative approaches – Psychology of personality I part – Cognitive psychology:II part – Pedagogical psychology – Applied psychology

Semester IV
Psychology of personality II part – Work psychology – Social psychology:II part – Socio-psychological
Training – Introduction to clinical psychology – Project preparation (practice inresearch department)

Semester V
Organizational psychology – Health psychology – Differentialdiagnostic – Selected course I – Selected course II – Practise

Selected courses:
Engineer psychology – Ethics – Nonverbal behavior

Semester VI
Political psychology – Psychology of economics – Selected course I – Selected course II – Sport psychology

Selected courses:
Psychology of interpersonal relations – Human ressources management – Cross-cultural studies

Semester VII
Psychological interview – Introduction to psychopathology – Selected course – Practice

Selected courses:
Sociology – Introduction to gerontology – Ethnopsychology – Marketing and Advertising

Semester VIII
Diploma thesis – Selected course

Selected courses:
Anthropology – Rhetoric – Health and safety

Πρακτική

Κατά τη διάρκεια των σπουδών το Αττικό Κολέγιο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στα πιο σύγχρονα θέματα της ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Αττικό Κολέγιο συνεργάζεται με φορείς ψυχολογικής υποστήριξης (ΚΕΘΕΑ) δίνοντας στους σπουδαστές την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη πράξη και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, παρέχοντας εθελοντική εργασία σε διάφορους φορείς ψυχικής υγείας πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ειδικού.