Μαιευτική

For Admission

Ξεκινά: 08 September, 2014
Διάρκεια :
Εκπαιδευτές: Μαιευτική
Τηλέφωνο :
Fax:
Email :

B.Sc.(Hons) in Midwifery

Στόχοι προγράμματος

Η μαιευτική, μία από τις αρχαιότερες επιστήμες – τέχνες που εμφανίστηκαν στην ανθρώπινη κοινωνία, είναι η ιατρική επιστήμη που σχετίζεται με τη φροντίδα των γυναικών κατά την περίοδο της κύησης και του τοκετού, αλλά και με την περιγεννητική φροντίδα του νεογνού μεγίστης διάρκειας 6 εβδομάδων. Βασικό ρόλο στη μαιευτική έχει η μαία και ο μαιευτής.

Η μαία/μαιευτής ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παρακολούθηση και τη νοσηλευτική φροντίδα της κύησης και της λοχείας, την εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού, την παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογνού, τη γυναικολογική νοσηλευτική και τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μαιευτικής μπορούν να εργαστούν σε μαιευτήρια και γυναικολογικές κλινικές. Ακόμη, μπορούν να καλύψουν θέσεις στις αίθουσες τοκετών, στις αίθουσες πρόωρων νεογνών, στις μονάδες απλής νοσηλείας νεογνών, σε τμήματα μητρικού θηλασμού, καθώς και σε εξωτερικά Μαιευτικά – Γυναικολογικά Ιατρεία.

Το πρόγραμμα B.Sc. (Hons) in Midwifery του Αττικού Κολεγίου είναι πιστοποιημένο από το De Montfort University (DMU). Οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Αττικού Κολεγίου θα απολαμβάνουν, καθ’όλη τη φοίτησή τους, τα ίδια φοιτητικά και εκπαιδευτικά προνόμια.

Πρόγραμμα Σπουδών


Το προπτυχιακό πρόγραμμα της Μαιευτικής είναι τετραετές (8 εξάμηνα). Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων, θα δίνεται σχετικός οδηγός σπουδών (handbook). Το χρονοδιάγραμμα για τις προόδους, τις εργασίες, τις τελικές εξετάσεις και τις πτυχιακές εργασίες θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Κολεγίου στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.
Τα μαθήματα ξεκινούν στα μέσα του Οκτωβρίου και οι παραδόσεις γίνονται πρωτίστως στα αγγλικά όπως επίσης οι εργασίες, πρόοδοι και τελικές εξετάσεις.
Τα ανωτέρω έτη σπουδών ισχύουν για τους σπουδαστές που καλύπτουν τα entry requirements.
Πρώτο έτος σπουδών
• Anatomy- Physiology
• Pharmacology- Nursing I, II
• Hygiene
• Information Technology I, II
• First Aid
• English Terminology I, II
• Pathology
• Gynecology
• Pediatrics
• Psychiatric Elements
• Neurology
• Clinical Practice
• Surgery I,II
Δεύτερο έτος σπουδών
• Caring and Compassion: Introduction to midwifery and professional Practice
• Communication and contextual issues for childbearing
• Scientific underpinnings of midwifery care
Τρίτο έτος σπουδών
• Evidence- based holistic midwifery
• Complexity Midwifery practice
• Critical Skills for midwifery practice
Τέταρτο έτος σπουδών
• Continuity with the practice- Midwife as a Leader
• Dissertation

Πρακτική

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, εκπόνηση εργασιών καλύπτονται πλήρως σε επιστημονική κατάρτιση. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Μαιευτήριο Έλενα
• Ιασώ
• Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κ.ά.