Στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ, έχει χορηγηθεί η υπ’ αριθ. 108280/ΙΑ/05-08-2013(ΦΕΚ 2012 Β’) άδεια λειτουργίας καθώς και η υπ’αριθμ. 192532/ΙΑ/13-12-2013

QAA – The Quality Assurance Agency for Higher Education –

www.qaa.ac.uk

Πρόκειται για το φορέα που έχει την ευθύνη να ελέγχει κατά πόσο τα Πανεπιστήμια και τα Κολέγια διασφαλίζουν την ποιότητα και τηρούν τα ακαδημαϊκά standards. Βασική θέση στο σύτημα του QAA κατέχουν οι περιοδικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους το QAA εξετάζει την ποιότητα των ευκαιριών μάθησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα προσφέρει στους φοιτητές του, και συντάσσει μία έκθεση όπου αναφέρει τα σημεία καλής πρακτικής καθώς και τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση. Ο έλεγχος αυτός εστιάζει στο κατά πόσο το Βρετανικό Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει μέσω του συνεργαζόμενου Κολεγίου.